105 Jaar Nelson Mandela

28 juli 2023 | BLOG, Uncategorized

In dit stuk zal onder de titel 105 Jaar Nelson Mandela ook in dit medium aandacht besteed worden aan een geschenk dat door God aan Zuid-Afrika … nee … aan de wereld … gegeven is … !!! Een hoogtepunt zal gevormd worden door het gedicht Hoop.

“ … Wie is nou Nelson Mandela geweest … ??? ”

Het antwoord in notendop: een mens en vrijheidsstrijder die is uitgegroeid tot een icoon. Als ambassadeur van het Nelson Mandela Museum en als veelzijdige kunstenaar is het thema Mandela een thema dat ik graag behandel en uitdraag ….!!! Nelson Rolihlahla Mandela
(stamnaam: Madiba) werd op 18 juli 1918 geboren in het dorp Mvezo in Zuid-Afrika.

Als negenjarig kind stierf zijn vader met wie hij zich identificeerde waardoor zijn leven zou veranderen op een manier die hij niet kon voorzien … !!! Hij groeide op in een Zuid-Afrika waarin er apartheid (officieel systeem van scheiding van rassen) heerste. Apartheid was ook
praktisch bekeken een mensonterend systeem dat door de blanke minderheid werd ingezet met onder andere als doel te overheersen ten opzichte van de niet blanke meerderheid.

Als lid van de politieke organisatie African National Congress (ANC) begon Mandela de haast eindeloze strijd tegen apartheid. Het was een strijd waarvoor hij haast de hoogste prijs heeft moeten
betalen.

Het niet kunnen leiden van een normaal leven, opgelegde beperkingen voor wat betreft reizen, verenigen en meningsuiting … en oplegging van de ene na de andere gevangenisstraf … waarvan de laatste een levenslange was … hebben Mandela toch nooit eraan doen denken om de strijd voor een Zuid-Afrika zonder apartheid en vrijheid op te geven … !!!

Zeer bijzonder was ook de eindeloze portie hoop waarover Nelson Mandela heeft mogen beschikken tijdens zijn enorm lang gevoerde vrijheidsstrijd. Die eindeloze portie hoop mag ongetwijfeld ook beschouwd worden als de kurk waarop hij heeft mogen drijven, vooral gedurende de vele lange en ellendige jaren in het gevang. Het is ook die eindeloze portie hoop die ten grondslag heeft gelegen aan zijn uiteindelijke onvoorwaardelijke invrijheidstelling na 27 jaar van de levenslange gevangenisstraf die aan hem was opgelegd.

Absoluut niet gebroken en niet vol haat werd hij op 10 mei 1994 onder aanwezigheid van het grootste aantal internationale leiders dat ooit op Zuid-Afrikaanse bodem bijeen was gekomen en een enorme massa van mensen bestaande uit verschillende rassen geïnaugureerd tot de eerste president van Zuid-Afrika die gekozen was bij de eerste democratische, non-raciaal en volledig representatieve verkiezingen … !!! … En … in 1993 kreeg hij de … Nobelprijs voor de Vrede … uitgereikt voor zijn inspanningen voor het vreedzaam beëindigen van apartheid en voor het leggen van de funderingen van een nieuw democratisch Zuid-Afrika … !!!

“ … Geef kunst een waardevolle plaats in uw leven … !!! “

Hoop

Geen nut om af te tellen
daaraan komt toch geen eind
hakken en daarbij sterven
leek wel uw lot te zijn
Een boom met oude wortels
met een tronk diep in het stof
weereens groeiend in ellende
bleek u echter te zijn
Uw blik bleef u steeds werpen
aan uw zicht daar was geen eind
Apartheid
is krannzinnig
Gelijkheid
moet er zijn!
Uw droom Meneer Mandela
goed verankerd in de hoop
die zonder eind zou blijken
uw droom
werd werkelijkheid

Waldy Simson / Uit het boek: Nieuwe pennenvruchten van Simson
Opgedragen aan: Nelson Rolihlahla Mandela

Wil jij voor ons schrijven? Schrijf ons dan een mailtje