Tongo is Taal is een gratis tijdschrift dat door eenmanszaak De Taalsluis (Renate Sluisdom) voor het eerst is uitgebracht  in oktober 2021 in het kader van de zevende editie van  de “Week van het Nederlands”, die duurde van 2 tot 9 oktober 2021. Het blad komt tot stand  met ondersteuning, goede raad en financiering van de Nederlandse Taalunie, de organisatie die beleid ontwikkelt voor de Nederlandse taal en deze Week organiseert. Sinds 2003 is Suriname lid van de Taalunie, en helpt ze bepalen wat er in het Groene Boekje en in de dikke van Dale komt.

Hoewel de Taalunie het belangrijk vindt dat wat door hen gefinancierd wordt van goede kwaliteit is, is de organisatie geen taalpolitie: “Onze partners zijn taalgebruikers van het Nederlands in al zijn variëteiten. Het Nederlands is een pluricentrische taal, waardoor de standaardtaal in Nederland, België, Suriname en het Caribisch gebied soms andere woorden bevat en aan andere normen voldoet.” ‘Gewone’ Surinaamse personen komen daarom uitdrukkelijk ook aan het woord in Tongo is Taal, want zoals de Taalunie stelt: “Alle taal van elke taalgebruiker in het gehele taalgebied is interessant. Of die taalgebruiker nu een schrijver of onderzoeker is, een rapper of een verpleegkundige, een bouwvakker of een zakenvrouw. Het gaat bovendien niet om ‘goed’, het gaat om de taalgebruiker en als die schrijft en speurt en communiceert en dat is waard om te delen, dan moet dat gedeeld worden.”

Nu zijn we toe aan onze website, waarop u, tussen de jaarlijkse edities door, allerlei nieuwtjes over Tongo is Taal, over De Taalsluis, en natuurlijk over de Taalunie kunt lezen.

Missie

De missie van het blad is tweeledig. Ten eerste willen we de Surinamer aan het lezen te krijgen, en daarvoor ‘leesstof’ aan te bieden. Vooral Surinaamse jongeren lezen zeer weinig, en dat komt gedeeltelijk doordat er in Suriname niet veel te lezen valt.

Ten tweede willen we de Nederlandse taal weer ‘fun’ maken. Het Nederlands is een absolute prestigetaal in Suriname: vrijwel iedereen spreekt en verstaat Nederlands, en degenen die dat niet doen, die streven ernaar. Toch wordt er zeer weinig georganiseerd leuks gedaan en georganiseerd in de taal.

Tongo is Taal moet ervoor gaan zorgen dat Surinamers meer gaan nadenken over de taal waarin we spreken, lachen, huilen, en grappen maken.

Visie

Ons visie is om jaarlijks een editie van het blad zowel fysiek als digitaal uit te brengen om zoveel mogelijk Nederlandssprekenden binnen en buiten Suriname  te bereiken.

Over Renate Sluisdom

De trekker van dit project is Renate Sluisdom. Sluisdom behaalde haar doctoraal in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij gaf en geeft les in verschillende deelgebieden van het Nederlands in Suriname, Nederland, Sint Maarten en Saba.

Sinds 2017 begon ze naast lesgeven, te schrijven. Haar allereerste artikel was een ooggetuigeverslag van hurricane Irma in Sint Maarten, dat in maandblad Parbode verscheen. Het schrijven beviel haar zo goed, dat het een en ander uiteindelijk uitmondde in het idee voor een tijdschrift.

De Taalunie pakte dat op, en vroeg haar het idee te combineren met de zevende Week van het Nederlands. Zo werd Tongo is Taal geboren.

Team

Het complete  team voor de eerste editie van Tongo is Taal ziet er alsvolgt uit:
  • Hoofdredactie: Renate Sluisdom
  • Eindredactie: Lucia Kettie
  • Redactieassistent: Sharon Blaaker
  • Lay-out: Roy Kartomoehamat
  • Hoofd distributie: Jonathan Zebeda
  • Communicatie: Shanna Vasilda
  • Adviseur journalistiek en uitgeverij: Marvin Hokstam