Olie in Suriname**

11 april 2022 | TAALLES

Met de derde olievondst in het Surinaamse kustgebied worden de vooruitzichten voor Suriname en de oliemaatschappijen Staatsolie, Apache en Total steeds positiever. Suriname heeft binnen ongeveer een halfjaar de derde significante olievondst geregistreerd. In dit kader is op 2 augustus 2020 een persconferentie belegd door de verschillende stakeholders. Naar schatting zullen de drie grote offshore-olievondsten minimaal vijftig miljard US-dollar opleveren in de komende twintig jaar.

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat naast de inkomsten ook goed bestuur en goede regelgeving noodzakelijk zijn om Suriname duurzaam te ontwikkelen. “Deze regering zal ervoor zorgen dat de inkomsten terug zullen vloeien naar de samenleving. We zullen het bij wet vastleggen dat deze inkomsten worden veiliggesteld voor de Surinaamse samenleving voor nu en de toekomst.” Het staatshoofd zegt verder dat de focus niet alleen gelegd moet worden op de olievondsten, maar ook andere verdiensectoren moeten ontwikkeld worden. Santokhi doelt hiermee op de toerismesector, ICT, onderwijs, veiligheid, infrastructuur en een kennismaatschappij.

Waarnemend directeur Agnes Moensi-Sokowikromo van Staatsolie zegt evenals de president dat het noodzakelijk is om spoedig over te gaan tot een maatschappelijke discussie. Ook spreekt de Staatsolie-topvrouw de hoop uit dat bedrijven zich de komende tijd klaarstomen om de nodige diensten en goederen te kunnen leveren. De lokale bedrijven zullen daarbij ook rekening mee dienen te houden dat zij zullen moeten concurreren met internationale bedrijven.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft Suriname en alle betrokken partijen gefeliciteerd met het goede nieuws. Heel blij zegt hij dat de nieuwe regering kort na haar aantreden verrast wordt met dit mooie nieuws. “We zullen als regering moeten kijken hoe we ermee omgaan en dus beleid hiervoor maken.”

De waarnemend Staatsolie-directeur geeft toe dat de kredietwaardigheid van Suriname een belangrijk obstakel kan vormen bij het werven van financiële middelen om te investeren in de operaties. “Suriname heeft internationaal een slechte kredietwaardigheid wat het zakendoen op de internationale kapitaalmarkt bemoeilijkt.” De beste manier is volgens de Staatsolie-topper om dat geld binnen te krijgen via de internationale kapitaalmarkt. Indien dat niet lukt, zullen er andere mogelijkheden bekeken worden.

Het staatshoofd onderkent dat de financiële status of kredietwaardigheid er niet rooskleurig uit ziet voor Suriname.

 

“Suriname heeft internationaal een slechte kredietwaardigheid wat het zakendoen op de internationale kapitaalmarkt bemoeilijkt.” De beste manier is volgens de Staatsolie-topper om dat geld binnen te krijgen via de internationale kapitaalmarkt. Indien dat niet lukt, zullen er andere mogelijkheden bekeken worden.

Het staatshoofd onderkent dat de financiële status of kredietwaardigheid er niet rooskleurig uit ziet voor Suriname.

Bij het aantreden van het nieuwe regeerteam kreeg Suriname van vrijwel alle kredietbeoordelaars de status die neerkomt op faillissement: men vond dat het land zijn schulden niet zou kunnen betalen. Vrij kort daarna heeft de nieuwe regering ervoor gezorgd dat er vertrouwen is gecreëerd en de situatie ietwat is verbeterd. De president zegt dat samen met internationale instanties zoals het IMF gekeken wordt naar mogelijkheden om de kredietwaardigheid verder te verbeteren.

Olie in Suriname *

Praten over olie

Er is voor de derde keer olie gevonden in de zee bij de Surinaamse kust. Dat is interessant voor Suriname en de 3 oliemaatschappijen Staatsolie, Apache en Total die samen hebben gewerkt om de olie te vinden. Wetenschappers hebben een schatting gemaakt en denken dat de drie grote olievondsten minimaal vijftig miljard US-dollar op zullen leveren in de komende twintig jaar. Om te praten over deze olievondst heeft president Santhoki op 2 augustus 2020 een persconferentie georganiseerd. Aan die persconferentie deden mee behalve de president, alle instanties en bedrijven die iets te maken hebben met olie, de stakeholders.

Ontwikkeling

Tijdens de persconferentie hield president Santhoki een toespraak, waarin hij aangaf dat niet alleen de  inkomsten handig zijn om Suriname duurzaam te ontwikkelen, maar ook goed bestuur en goede regelgeving.  Verder beloofde hij dat hij een wet zal laten maken om ervoor te zorgen dat deze inkomsten worden veilig gesteld voor jong en oud in de Surinaamse samenleving. Hij zegt verder dat ook andere sectoren ontwikkeld moeten worden. Het staatshoofd bedoelt hiermee de sectoren toerisme, ICT, onderwijs, veiligheid en infrastructuur.

Is Suriname kredietwaardig?

Een aanwezige journalist vroeg of Suriname wel zal kunnen lenen van andere landen om investeringen te kunnen doen die nodig zijn voor het winnen van de olie. De onderdirecteur van Staatsolie zei dat inderdaad de kredietwaardigheid van Suriname een obstakel kan vormen bij het werven van financiële middelen om te investeren. De beste manier volgens de Staatsolie-topper om dat geld binnen te krijgen is via de internationale kapitaalmarkt. Dat betekent dat Suriname internationaal aandelen van de nieuwe olie zal verkopen.

Surinamers blij

Eerst was er in ons buurland Guyana olie gevonden. Toen waren Surinamers teleurgesteld dat de olie niet bij ons was. Nu, bijna een jaar daarna, zijn er in enkele maanden tijd op drie verschillende lokaties op Surinaams gebied olie gevonden.  De meeste mensen in Suriname zijn erg blij met de olie. Nu kan Suriname uit de economische  crisis komen door de olie te verkopen.

Deze taalles is gemaakt door Renate Sluisdom

Heb jij ook een leuke taalles? Of wil je er graag een maken? Schrijf ons dan een mailtje